800 292 292
Hledej nemovitosti v EKRK

Bezhotovostní rezervace


Nové postupy při rezervaci nemovitosti

Vážení klienti,

připravili jsme pro Vás v rámci zkvalitňování služeb naší kanceláře nové postupy při rezervacích nemovitostí. Proto Vás upozorňujeme, aby jste věnovali pozornost následujícím závazným postupům při uzavírání všech rezervačních smluv.

Základem našich nových postupů je, že nikdy nevybíráme v hotovosti rezervační poplatky. 

NÁMI PREFEROVANÝ POSTUP PŘI REZERVACI NA KOUPI NEMOVITOSTI:

·         Klient uzavírá (podepisuje) rezervační smlouvu za účasti makléře a prodávajícího v advokátní kanceláři mgr. Tomáše Pavla se sídlem Smilova 547 v Pardubicích, kde mu bude nabídnuta advokátní úschova jeho prostředků.

·         V případě, že se klient v advokátní kanceláři rozhodne využít advokátní úschovu hradí rezervační poplatek převodem ze svého účtu do 5-ti dnů od podpisu rezervační smlouvy  přímo na depozitní účet advokátní kanceláře číslo 5150000156/4000.

·         V případě, že se klient pro advokátní úschovu nerozhodne hradí rezervační poplatek převodem ze svého účtu do 5-ti dnů od podpisu rezervační smlouvy na depozitní účet realitní kanceláře číslo 2111145906/2700.

VÝJIMEČNÝ POSTUP PŘI REZERVACI NA KOUPI NEMOVITOSTI:

·         Může nastat situace, že není možné aby se všichni účastníci sešli společně přímo v advokátní kanceláři mgr. Tomáše Pavla. V tomto případě jsme pro Vás připravili rezervaci pomocí rezervační složenky. V takovém případě Vám makléř vyplní k podpisu rezervační složenku, kterou dostanete k dispozici domů. Platnost této rezervace nastane až připsáním rezervačního poplatku na depozitní účet realitní kanceláře číslo 2111145906/2700, který je vyznačen přímo na složence.  Všeobecná ujednání si můžete v klidu doma přečíst a rozhodnete-li se zarezervovat nemovitost uhradíte rezervační poplatek složenkou přímo na poště a nebo využijete možnosti uhradit složenku převodem z účtu. Po zaplacení rezervačního poplatku pomocí rezervační složenky, máte 14-ti denní zákonnou možnost odstoupení od rezervace, kdy Vám bude celý rezervační poplatek vrácen.

·      Rozhodne-li se jeden z účastníku po zaplacení rezervačního poplatku pomocí složenky využít advokátní úschovu, pozveme účastníky do advokátní kanceláře. V advokátní kanceláři se podepíše smlouva o advokátní úschově a rezervační poplatek převedeme z depozitní úschovy naší kanceláře na depozitní účet advokátní kanceláře.

REZERVACE PRONÁJMU LZE POUZE ÚHRADOU REZERVAČNÍHO POPLATKU POMOCÍ REZERVAČNÍCH SLOŽENEK NA ÚČET ČÍSLO 2111145906/2700, KTERÝ JE VYZNAČEN NA KAŽDÉ SLOŽENCE A KTEROU DOSTANETE V PŘÍPADĚ ZÁJMU O REZERVACI NA PROHLÍDCE DANÉ NEMOVITOSTI OD MAKLÉŘE


POTVRZENÍ REZERVACE

·         Klient bude nejpozději do 3 pracovních dnů po přijetí rezervačního poplatku  emailem rezervace@oza.cz vyrozuměn, že došlo k přijetí rezervačního poplatku a provedena rezervace v jeho prospěch.  Žádáme klienty v případě, že neobdrží potvrzení o zaevidování rezervace  emailovou zprávou z výše uvedeného emailu , aby kontaktovali naší společnost emailem na adresu rezervace@oza.cz a nebo zavolali manažerovi  na číslo 601 562 901

·      V případě, že klient nechce čekat tři dny na potvrzení příjmu rezervačního poplatku a postup urychlit, uhradí rezervační poplatek pomocí složenky na nejbližší poště a dostaví se od PO do PÁ od 9.00. do 19.00.hod, v sobotu od 10.00.hod do 18.00.hod a v neděli od 13.00. do 18.00.hod do kanceláře Oza s.r.o., na adrese  17. listopadu 181 v Pardubicích, kde bude klientovi na základě  předloženého ústřižku zaplacené složenky vydáno potvrzení o rezervaci nemovitosti.


                                     Doufám, že budete s touto službou spokojeni.

 

                                                                     Hodně štěstí v hledání té správné nemovitosti přeje majitelka společnosti.

 

 

                                           Lucie Nováková

                                                                                                             1. UKÁZKA REZERVAČNÍ SLOŽENKY NA KOUPI NEMOVITOSTI:REZERVAČNÍ SLOŽENKA NA KOUPI NEMOVITOSTI


REZERVAČNÍ SLOŽENKA NA KOUPI NEMOVITOSTI - OBECNÁ UJEDNÁNÍ2. UKÁZKA REZERVAČNÍ SLOŽENKY NA PRONÁJEM NEMOVITOSTI:REZERVAČNÍ SLOŽENKA NA PRONÁJEM NEMOVITOSTI

REZERVAČNÍ SLOŽENKA NA PRONÁJEM NEMOVITOSTI - OBECNÁ UJEDNÁNÍ
 |  Vstup pro makléře
Vytvořil: 2024 © Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
OZA Reality OZA Reality